It’s time for ChristmasGaither again!

 

Kjære kjente og ukjente Gaitherfriends!

Da er det en glede for oss å invitere til Julegaither for nte gang – lørdag 8. januar 2022 kl 18.00.
Denne gangen håper vi at det ikke skjer noe som ødelegger, som i fjor. 

Programmet blir i hovedsak som tidligere år, og bevertningen likeså. For ikke å bli med på juletregangen, kreves framlagt legeattest av forholdsvis ny dato.

Hovedgjestene våre i år er Egil Svartdal, TV pastoren, og Synnøve Aanensen med band. Dermed skulle både forkynnelse og det musikalske være i de beste hender!
Som vanlig blir det lotteri med interessante og verdifulle gevinster, så det er lurt å ha litt gryn i lomma. Men her kan det nok ordnes via Vipps også, men det er mer tungvint……

I år må du kjøpe billett på Checkin.no. Billettprisen er kr. 300,- + bestillingsgebyr. Billettsalget starter 25. november.
Vi må ta forbehold om å stoppe billettsalget dersom påmeldingen skulle overstige kapasiteten, derfor er det lurt å sikre seg billett så snat som mulig.

Med dette ønsker vi hjertelig velkommen til en kveld med føde for både kropp og sjel!

Med hilsen presidentskapet i Finsland Gaither-Music Club

Lifting up the name of Jesus – with Bill Gaithers style of song, joy and fun!

Finsland Gaither Music Club (FGMC) ble startet i Finsland i Vest-Agder i 2005

for å arbeide for at denne flotte musikken skal få glede og inspirere mange flere!

Musikken til Bill and Gloria Gaither and Their Homecoming friends skal bli bedre kjent i Norge!

Vi skal sørge for at alle våre medlemmer raskt får informasjon og opplysninger

om arrangement, utgivelser, turer, eller hva det måtte

være som kan interessere Gaither-fans i Norge.

Siden alle våre medlemmer deler interessen for Gaither-musikk vil vi også være

et knutepunkt for utveksling av opplysninger og opplevelser.

Et utvalgt av litt spesielle videoer som vi håper du vil ha glede og nytte av


Fra George Younce siste opptreden

Fra minnestund for George Jones

At 5 Points South in Birmingham, Al